Valberedningsförslag

Dela

Valberedningen har som förslag till styrelse för kommande mandatperiod:

Ordförande på 2 år Martin Norberg Helme 

Sekreterare på 2 år Anna Niskanen

Ledamöter på 1 år

Fredrik Hedman

Sofia Blomqvist

Thea Karlsson

Suppleant på 1 år

Malin Widgren

Revisorer på 1 år

Jeanette Persson

Ulrika Nordqvist

Valberedning på 1 år

Vakant

Vakant 

Det går att kandidera fram till årsmötet. Kontakta i så fall valberedningen Taina Norberg Helme eller Catarina Ask