Bli medlem

Dela

Du kan skicka e-post till info@bdif.nu för att få svar på dina frågor om klubbens verksamhet. Uppge namn, adress, telefon och e-post i ett mail till klubben samt gärna en Swish med medlemsavgiften.

Enskild medlem 250 kr
Familj (samma adress) 350 kr
Stödmedlem 50 kr
Licens 250 kr se www.draghundsport.se/sv/121

Medlemsavgifterna gäller 1/1 – 31/12 och betalas december

Licensen gäller 1/7 – 30/6 och betalas i juni: 250 kr

Swish nr: 123 560 69 91
Bankgiro nr 103-9957