Valberedningens förslag

Dela

Valberedningens förslag till fyllnadsval av styrelse på extra årsmötet
11 juni 2023 Bodens Draghund IF

Ledamot 1: (Ordförande) Martin Norberg Helme

Ledamot 2: (Sekreterare) Anna Niskanen

Ledamot 3: Sofia Blomqvist

Ledamot 4: (Ungdomsansvarig) Thea Karlsson

Suppleant 1: Malin Widgren

Alla är tillfrågade och har accepterat.

Sittande Ledamot (Kassör) Jan-Erik Matti